Beslut om Pernå kyrkoby skola flyttades till februari

Agricola-Sällskapet i Pernå önskar hyra in sig i gamla Pernå Kyrkoby skola. Näringslivs- och infrastrukturnämnden behandlade fastighetens framtid under mötet på torsdagen.

Lovisa vill inte att möjliga framtida reparationer av Pernå Kyrkoby skola ska leda till utgifter för staden. Därför vill staden hellre sälja.
Oskar Skogbergoskar.skogberg@ostnyland.fi
31.01.2023 09:08
När ÖN i början av december skrev om planerna i Lovisa på att sälja eller hyra ut den före detta skolan i Pernå Kyrkoby fanns det förhoppningar om att ärendet kunde vara klappat och klart redan i februari. Men behandlingen har dragit ut på tiden och på torsdagen tog näringslivs- och infrastrukturnämnden beslut om att remittera ärendet till ny försäljningsberedning.
Enligt det ursprungliga beslutsförlaget skulle skolbyggnaderna förberedas till försäljning i sitt nuvarande skick men under mötet omfattade nämnden enhetligt Kari Hagfors (C) förslag om att skolbyggnadens eventuella skyddsstatus klarläggs i samband med försäljningsberedningen.
Agricola-Sällskapet i Pernå har uttyckt intresse för att hyra den gamla skolan i syfte att grunda ett kulturcentrum och flytta Agricolamuseet dit. Att köpa fastigheten har sällskapet i nuläget inte ekonomiska resurser till.

ANDRA LÄSER