Läger stöder ungas självkänsla

Ett av sommarens Prometheus-läger arrangeras i Sibbo.

LIVSGLÄDJE. På lägren uppmuntras de unga att tänka självständigt att godkänna sig själva sådana som de är.

Prometheus-lägren är religiöst och politiskt obundna läger som är öppna för alla unga. Lägren har ordnats i Finland sedan 1989. Största delen av lägren är riktade till unga i högstadieåldern men läger ordnas även för äldre ungdomar och vuxna.

I år förnyar Prometheus sitt lägerprogram. Utbudet blir mångsidigare genom samarbete med scouterna och olika språkgrupper tas i beaktande. Totalt arrangeras över 60 läger som riktar sig till unga som har gått åttonde klassen. De uppmuntras att tänka självständigt och att godkänna av sig själva.

Svenskspråkiga läger sommaren 2016

5–12 juni i Halslax, Sagu.

26 juni – 3 juli i Puskapirtti, Sibbo.

24–31 juli i Noux, Esbo.

Årligen deltar cirka 800-900 unga i lägren. Under en veckas tid får de chans att genom diskussioner och lekar fundera hur de förhåller sig till olika teman som berör deras liv. Bland annat talar man om relationer, framtid, alkohol och droger. Den här sommaren talar man också om hur medier formar unga.

– Vi förnyar oss för att hänga med i tiden, säger ordförande för föreningen Prometheus-lägrets stöd Aatu Komsi. Ungdomarna lär sig att utvärdera information och att använda källkritik.

På lägren tillämpas även scouternas kunskaper och scoutidealen.

Vi upplever att vi har lyckats att nå våra mål eftersom responsen som vi har fått har varit positivt år efter år.

Den publicitet som Prometheus-lägren har bidragit till att intresset bland ungdomarna har ökat. I år väntar arrangörerna sig ännu fler deltagare än under förra sommaren. Redan då halva februari hade gått hade över 700 unga anmält sig till lägren.

– Vi upplever att vi har lyckats att nå våra mål eftersom responsen som vi har fått har varit positivt år efter år, säger Komsi. Lägerdeltagarna tycker om att lära sig tänka själva, att få vara sig själva och att hitta nya vänner.