Normer är temat för serieutställning i Gammelbacka

Med ett drygt tiotal serieverk utställda kring köpcentret och allaktivitetshuset i Gammelbacka reflekterar konstnären Heidi Lunabba kring hur sociala normer begränsar våra liv. Även elever i Peipon koulu har deltagit i projektet.

Heidi Lunabba och Krista Mikkola säger att idén med utställningen är att alla ska få ta del av konstverken. Därför ska de hängas upp utomhus och i samband med biblioteket.
Vinden tar ett krafttag om tyget direkt när Heidi Lunabba rullat upp ett av sitt seriekonstverk. Hon och kulturplanerare Krista Mikkola får hålla i ordentligt för att inte tappa taget då de visar upp vad verket föreställer: Två flickor och två pojkar står uppe på en klätterställning, texten i en av pojkarnas pratbubbla lyder "Du vågar inte hoppa, flickor vågar inte". När vinden mojnar ska tyget fästas på väggen till Peipon koulu, Lunabba säger att verket röstats fram av elever under en verkstad i augusti.
ANDRA LÄSER