En lekpark där både barn och vuxna trivs

Linbana, klätterställning, pingisbord - invånarnas önskemål beaktas då lekparken i Louhiparken utvecklas.

Grundförbättringen av lekparken i Louhiparken påbörjas i juni.
Grundförbättringen av lekparken i Louhiparken påbörjas i juni.
Den nya lekparken som byggs vid Ilmarinens väg i Vårberga följer till stora delar invånarnas önskemål. Invånarna fick delta i planeringen genom en webbenkät.
– Vi fick totalt 68 svar. Svaren har vi använt vid planeringen, säger grönområdesplanerare Christoffer Lilja i ett pressmeddelande.
De populäraste önskningarna var en linbana, en klätterställning, pingisbord, fotbollsmål, balansbommar och en gunga. Också platser för vistelse och ny belysning önskades.
– Dessa önskemål har beaktats. Vi har också planerat ett picknickbord och bänkar för barn och vuxna. Vi måste eventuellt fälla några träd för att få plats för linbanan.
För att öka trivseln planteras träd och buskar runt lekplatsen och belysningen förnyas.
Leverantören av lekredskapet konkurrensutsätts som bäst. Efter konkurrensutsättningen blir det klart hur lång linbanan blir.
Byggarbetena beräknas vara färdiga under detta år.
ANDRA LÄSER