Lovisas ekonomichef vill till Kotka

Kirsi Kettunen är en av elva sökande till ekonomichefsposten i Kotka.

PÅ VÄG BORT? Kirsi Kettunen har jobbat i Lovisa sedan 2010.
17.03.2016 10:19 UPPDATERAD 17.03.2016 10:34
Lovisas ekonomichef Kirsi Kettunen är en av de elva personer som sökt tjänsten som ekonomichef i Kotka.
Kettunen som bor i Borgå är till utbildningen ekonomie magister och valdes till ekonomichef i Lovisa på hösten 2010.
Kotka kommer att välja ny ekonomichef under vårens lopp och målsättningen är att tillsätta tjänsten från början av juni.
Kymen Sanomat var först ute med namnen på de sökande till Kotkatjänsten.

ANDRA LÄSER