Borgå koordinerar nyländskt hemvårdsprojekt

Projektet

BO HEMMA. Projektet God hemvård ska resultera i en gemensam verksamhetsmodell.
12.09.2016 08:28 UPPDATERAD 12.09.2016 15:35
Landskapen tar över ansvaret för ordnandet av social- och hälsotjänsterna från och med ingången av 2019. Men kommunerna blir kvar med uppgifter som är centrala för att klara av vardagen på ett smidigt sätt. Kommunerna ska fortsätta ansvara för bland annat boendet, samhällsplaneringen och kollektivtrafiken.
Ett av regeringens spetsprojekt är att utveckla hemvården för äldre och förbättra närståendevården för alla ålderskategorier. Borgå har tillsammans med sexton andra kommuner i Nyland (inte huvudstadsregionens kommuner), de nyländska sjukvårdsområdena och ett flertal andra samarbetspartner lämnat in en ansökan som siktar på att ta del av med medel som staten har anslagit. Projektet heter God hemvård och det har ett kostnadsförslag på 4,1 miljoner euro. Social- och hälsovårdsministeriet fattar beslut om finansieringen inom september. Förutsatt att ministeriet säger ja, tar Borgå hand om koordineringen av projektet.
– Projektet sysselsätter en projektchef och fyra heltidsanställda i två års tid, säger Päivi Mäkimartti, utvecklingschef inom social- och hälsovården i Borgå.
Vårt mål är att skapa ett system med jämlika tjänster som är tillgängliga oberoende av hemkommun och som ska hjälpa den äldre att bo tryggt hemma.

Jämlikt

För tillfället har bor 91 procent av de Borgåbor som fyllt 75 år hemma. Sexhundra personer omfattas av hemvårdens tjänster.
Mycket utvecklingsarbete har redan gjorts för att bygga upp stödtjänster för hemvården och de hemmaboende. Päivi Mäkimartti säger att tanken inte är skapa nya tjänster utan att ta vara på de tjänster som redan finns i kommunerna och koordinera dem.
– Vårt mål är att skapa ett system med jämlika tjänster som är tillgängliga oberoende av hemkommun och som ska hjälpa den äldre att bo tryggt hemma. Det handlar om en verksamhetsmodell med enhetlig praxis till exempel för läkemedel, näring och rehabilitering.
Den äldre ska kunna bo hemma också om personen lider av en demenssjukdom eller har ett funktionshinder.
Soili Partanen, direktör för äldre- och handikapptjänster i Borgå, säger att staden i beredningen av ansökan märkt att det finns en gemensam vilja att börja utveckla tjänster i Nyland som en helhet.
– Det är en bra början inför den kommande vårdreformen.

God hemvård

Hör till regeringens spetsprojekt: Hemvård för äldre utvecklas och närståendevården för alla ålderskategorier förbättras.
Största delen av kommunerna utanför huvudstadsregionen deltar med en egen finansieringsandel. Dessutom deltar några företag och skolor.
Med en arbetsinsats deltar HNS sjukvårdsområden: Borgå, Hyvinge, Västra Nyland och Lojo.
I projektkommunerna bor sammanlagt drygt 413 000 personer.

ANDRA LÄSER