Bra med utveckling men en del stadsbor vill att centrumplanerna justeras

Närmare 600 Borgåbor har tyckt till om planerna för bland annat torget och västra Mannerheimleden. Utvecklingsförslagen applåderas av de flesta men man ifrågasätter bland annat tanken om att bussarna ska stå vid gatorna och inte på torget. Det höga byggandet längs infarten får också kritik.

VISIONER. Enligt planerna kunde torget få en paviljong som ser ut ungefär så här.

Både unga och äldre stadsbor har svarat på enkäten. Cirka 30 procent av ungdomarna upplever att torget i dag är en otrygg plats. De hänvisar till berusade personer som vistas på området och till den trafik som löper tvärs över torget.

ANDRA LÄSER