Insändare: Fiber och 5G, vem vinner?

I sin insändare resonerar Nisse Husberg kring de tekniska aspekterna av fiber och 5G.

15.09.2022 19:05
Det första man bör inse är att det inte finns ett 5G utan två: Lågfrekvens-5G och Högfrekvens-5G som har helt olika egenskaper. LF-5G är en litet förbättrad version av 4G. HF-5G har liknande egenskaper som satellit-TV. Man kan säja att HF-5G har större kapacitet men kortare räckvidd än LF-5G. Och det är fråga om så kort räckvidd som 500 meter. 
Det beror på att dämpningen av radiovågor är mycket större vid högre frekvenser. Då börjar redan luftens fukt inverka. De som har satellit-TV (som också anväder högfrekventa mikrovågor) vet att det inte får finnas bladverk mellan antenn och satellit för det innehåller vatten. Ett ordentligt regn kan också göra TV-tittandet via satellit omöjligt.
Reklamen för 5G med "hög hastighet och stor kapacitet" gäller enbart HF-5G och bara inom ett kort avstånd (500 meter) från basstationen. Helst bör man också ha utomhusantenn med fri sikt till masten för väggar dämpar också signalen på höga frekvenser. De som har moderna isolerglas i fönstren är illa ute för det osynliga metallskiktet i glaset dämpar starkt.
En lösning vore att skaffa egen 5G-station. Men den bör ha snabb matning och på litet längre avstånd från masten är det optisk fiber som gäller ifall man vill har stor hastighet och kapacitet. Så man kan säja att fiberanslutning är en förutsättning för 5G.
Claude Shannon bevisade redan 1948 att i en kanal med en viss bandbredd så finns det en övre gräns för kapaciteten oberoende av teknik. Så det finns inget hopp om att få stor kapacitet och lång räckvidd med trådlös teknik för på låga frekvenser finns det helt enkelt inte rum. Antingen har man stor kapacitet eller så har man lång räckvidd. Bägge tillika får man aldrig. Utom med fiber förstås.
Optisk fiber är en av de stora tekniska landvinningarna. Inne i fibern finns det inget dämpande vatten så man kan skicka 178,000,000 megabit per sekund (år 2020) vilket ungefär motsvarar nedladdning av allt som finns på Netflix på en sekund. Räckvidden är också hundratals kilometer.
Förstås kan man inte köpa sådan elektronik i vilken butik som helst men nuvarande billigaste fiberburk är på 1 Gigabit - långsammare finns inte mera att få. Poängen är att det är billigt att byta elektronik för fibern klarar av mycket höga hastigheter. Man behöver knappast byta fiber de närmaste hundra åren så det är en billig teknik i längden.
I ett fordon kan man inte ha fiberanslutning så vi behöver också 5G. Men det är viktigt att den tunga trafiken går genom fibernätet så det finns utrymme för den trådlösa trafiken som ännu länge måste använda låga frekvenser med kapacitetsproblem.
Skaffa fiber om ni bara har någon möjlighet.

Nisse Husberg, tekn.dr.
Hindersby, Lappträsk