Borgå sjukhus på halvfart under sommaren – akut sjukvård prioriteras

De nya reglerna träder i kraft redan på måndag.

Verksamheten vid Borgå sjukhus minskar i sommar. Epidemin tär fortfarande på HUS-resurser.
18.06.2021 14:30 UPPDATERAD 18.06.2021 14:32
Coronaepidemin tär på resurserna vid Borgå sjukhus. På grund av personalbrist är Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) nu tvunget att banta ned verksamheten vid Borgå sjukhus från och med den 21 juni till och med den 22 augusti.
Enligt HUS kommer Borgå sjukhus att prioritera den akuta sjukvården och olika nödsituationer under sommaren. Till akuta nödsituationer räknas till exempel kramper, medvetslöshet, akut förlamning, kraftiga smärtor i bröstet eller akut andnöd.
De nya reglerna innebär att väntetiderna för mindre brådskande sjukdomsfall blir avsevärt längre. HUS rekommenderar alla patienter i Borgå med omnejd att rådfråga jouren på telefonnumret 116 117 innan man söker sig till akuten.
Om det rör sig om ett sjukdomsfall som inte är akut ska man kontakta sin egen vårdcentral.– SPT