Två omröstningar krävdes – detaljplanen för energitomten klubbades igenom

Stadsfullmäktige i Borgå gav i går kväll grönt ljus för den omstridda detaljplanen för den så kallade energitomten. Planen godkändes med god marginal med rösterna 34 mot 15, 2 ledamöter röstade tomt.

Stadsfullmäktige i Borgå röstade två gånger innan den omdiskuterade detaljplanen för Borgå Energis tomt godkändes med rösterna 34–15 (2 tomma).
Stadsfullmäktiges beslut föregicks av en timslång debatt där framför allt planens motståndare gjorde sig hörda. Till och från var diskussionen i fullmäktige direkt hetsig, och det krävdes två omröstningar innan stadsstyrelsens förslag om att godkänna detaljplanen för Borgå Energis tomt gick igenom,
HÄR KAN du läsa om de många vändningarna kring energitomten
Något överraskande fann Sannfinländarna och De gröna sig på samma linje och bildade gemensam front. De motsatte sig att energitomtens detaljplan skulle godkännas i sin nuvarande form och Mika Varpio (De gröna) föreslog att planen återremitteras till ny beredning med ett vägledande tillägg: "Våningshöjden i byggnaderna bredvid Karlsborgsgatan ska sänkas och byggnadsmassan bör bättre anpassas till omkringliggande stadsstruktur.”
Stadsfullmäktige beslutade med rösterna 30–19 (2 tomma) fortsätta behandlingen av ärendet.
Efter detta föreslog Juha Elo (Sannf) att detaljplanen förkastas. Stadsfullmäktige beslutade med rösterna 34–15 (2 tomma) att godkänna detaljplanen för Borgå Energi i kvarteret 115 i stadsdelen 6, det i enlighet med stadsstyrelsens förslag.
Sexton ledamöter, De grönas Mika Varpio, Sirpa Hanska, Tuuli Hirvilammi, Jussi Impiö, Pete Lattu, Jari Oksanen och Jaakko Westerlund, SFP:arna Johan Söderberg, Mikael Kulju och Gia Mellin-Kranck, Samlingspartiets Nina Uski, Centerpartisterna Outi Lankia, Anne Korhonen och Ritva Kilpirinne samt Sannfinländarna Juha Elo och Kevin Servin, lämnade en anteckning i protokollet där man påtalade att byggnadsmassan, som möjliggörs tack vare detaljplanen, är orimligt stor med tanke på omgivningen.
I protokollanteckningen angavs också att "Flervåningshus med fem våningar skapar en för stark, höjdmässig kontrast gentemot enfamiljshusen i norr och den skyddade kulturfastigheten i söder (Borgå Energis hus), och formar ett alltför dominerande element i stadsbilden".
Roope Lenkkeri och Henrik Rainio deltog inte i behandlingen av ärendet.
Det tar en månad för detaljplanen att vinna laga kraft, förutsatt att ingen överklagar stadsfullmäktiges beslut genom besvär.

ANDRA LÄSER