Glädjen högt i tak i Sibbo

I lördags kunde Sibbo Gymnasiums rektor Ann-Britt Nieminen stolt avtacka gymnasiets fyrtiofyra nybakade studenter.

GAUDEAMUS IGITUR. De fyrtiofyra nybakade studenterna från Sibbo Gymnasium har siktet inställt mot framtiden.
Sibbo Gymnasium hade precis som under tidigare år goda resultat i studentskrivningarna. Nu återstod endast firandet av en de fina prestationerna.
För många av studenterna betydde studentdimissionen såväl frihet som sommarjobb och tankar på framtida studier.
En av dem var Erica Granström. Hon var nöjd med resultatet i studentskrivningarna och lättad över att en stressig period i livet nu var över. Bakom sig har hon redan inträdesprov till psykologistudier vid Åbo Akademi.
Också Rosie Wickström var belåten med sin insats i skrivningarna.
– Det gick efter förväntningarna. Jag blev M-student och är nöjd med mina prestationer, säger hon.
Wickström har ett mellanår på kommande.
– Under den tiden skall jag fundera på mina framtidsplaner. Möjligtvis är det att bli pilot, säger Wickström.
För många är det inte studier utan armén som står inför dörren. Krister Liljeström hör till dem som rycker in i januari nästa år. Före det skall han fundera på framtiden och kommande yrkesval.

ANDRA LÄSER