Isnäsföreningar bjuder till fest

Isnäsborna är som känt stolta över sitt lokalsamhälle. Lördagen den 21 oktober bjuder byaföreningarna till fest på Solbacka invid Isnäs hamn.

KONST. Mia Aitokari och Stig Bäcklund visar upp två av isnäskonstnären Rolf Grönborgs verk. Men betydligt fler finns utställda på festen Isnäs 155.
Peik Henrichson
14.10.2017 09:00
Isnäs hör till de få byarna i Lovisa där inflyttningen ökar, vilket sprider en särskild glans över jubileet Isnäs 155. Invånarantalet har på tio år stigit från 450 till 515.
Det är de tre jubilerande föreningarna Isnäs Start, Isnäs pensionärer och Isnäs byaråd som har slagit ihop sina jubileumsår, och då blev resultatet 155 år. Idrottsföreningen Isnäs Start fyller 90 år, pensionärsföreningen fyller 45 år och byarådet 20 år.

Framgång inom idrotten

Den lokala idrottsföreningen Start har under årens lopp skördat stora framgångar på idrottsarenorna, inte minst tack vare en av föreningens kändaste idrottare, Stig Bäcklund, som numera fungerar som ordförande.
Bäcklund hörde på 60-talet till Finlands främsta 3-stegshoppare, och senare har han vunnit 18 världsmästerskap i både höjdhopp och 3-steg i olika veteranklasser. För några år sedan skrev Bäcklund också en historik över Isnäs Start.
På själva festen 21.10 kommer gästerna förmodligen att få höra flera intressanta idrottshistorier från olika årtionden, eftersom Bäcklund själv då ska presentera föreningens verksamhet.
– Med tanke på hur liten vår förening är, så har vi klarat oss riktigt bra, säger Bäcklund.
Isnäs pensionärer r.f. har i dag 90 medlemmar, och arrangerar bland annat teaterbesök och sällskapsresor till Sverige och Estland.
– Vi har medlemmar också utanför Isnäs och Kabböle, t.ex. Borgåbor som är födda i Isnäs, berättar pensionärsföreningens sekreterare Carita Gullqvist.
– Men Sarvsalöborna hör till de mest aktiva, inflikar Christoffer Sundberg.
– Överlag är andelen passiva medlemmar ovanligt låg i hela föreningen. Vi kan till exempel ha cirka 50 pensionärer på våra julmiddagar.

Byarådet yngst

Isnäs byaråd är den yngsta av de tre föreningarna, och den koncentrerar sig på att ordna kulturevenemang, föra byns talan i politiken, och hålla byns allmänna byggnader i gott skick, framför allt Isnäs ångmaskinsmuseum.
– För några år sedan fick vi till exempel bidrag från museiverket för att spänna ett nät på museets höga skorsten, så att tegelstenarna inte faller ner på besökarna, berättar Mia Aitokari som leder byarådet.
Byarådet organiserar också lokala byadagar i anslutning till evenemanget Lovisa historiska hus.
– Första gången vi arrangerade byadagarna hade vi cirka 2000 deltagare, vilket är ett oslaget rekord, säger Aitokari.
Under de senaste åren har byarådet framför allt försökt driva de små byskolornas intressen.
– Vi har samarbetat inom olika nätverk för att bevara byskolorna, och så här långt ser det ljust ut, säger Mia Aitokari.
Under serveringen kan festdeltagarna också bekanta sig med Mikael Bööks historiska bildkavalkad om Isnäs, och konstnären Rolf Grönborgs verk som nu har samlats ihop för utställningen från isnäsbors hem.

Fest i Isnäs

Festen Isnäs 155 på Solbacka 21.10 inleds med Mia Aitokaris välkomsttal kl. 16.
Festen är öppen för alla. O.s.a senast 13.10 t.ex. till Mia Aitokari 040-550 4402, mia.aitokari@gmail.com eller Stig Kurki 040-523 3565.
Blokomblaanda sjunger och byaföreningarna presenteras från kl. 16.20
Festtal av minister Ole Norrback kl. 17.
Servering kl. 18.
Bildkavalkad sammanställd av Mikael Böök, och minnesutställning med konstnären Rolf Grönborgs verk.

ANDRA LÄSER