Femteklassare gjorde insatser för miljön

Elever i årskurs 5 i skolor i Borgå gjorde miljöinsatser på sin fritid och antecknade sina insatser i ett pass under energisparveckan i oktober. Över 270 elever deltog.

Femteklassarna i Borgå är miljömedvetna. Över 279 elever deltog i miljöevenemanget.
05.11.2022 20:04
Miljöinsatserna, som femteklassarna bokförde, gjordes i samband med ett jippo som arrangerades i oktober på energisparveckan. Eleverna i årskurs 5 i Kevätkummun koulu utmanade alla elever i samma klass i skolorna i Borgå till att göra insatser för miljön.
– I år deltog 14 klasser, sammanlagt 271 elever, i jippot. Det är det största antalet under de fyra senaste åren, berättar stadens expert inom hållbar utveckling Sanna Päivärinta i ett meddelande.
Insatserna gjordes på elevernas fritid och antecknades i ett pass som hade delats ut på förhand. Miljöteamet i Kevätkummun koulu har utvecklat passet.
Eleverna fyllde i passet hemma och gav det tillbaka till sin lärare när passet var ifyllt. Alla elever fick ett miljöinsatsdiplom som intyg över det frivilliga deltagandet. Bland alla elever som returnerade passet utlottas dessutom priser i varje klass samt en huvudvinst.

Också staden sparar el

Vid sidan av eleverna har också Borgå stads organisation gått igenom möjliga sätt att spara el under den kommande uppvärmningsperioden. Dessutom uppmuntras både de anställda och invånarna i staden att använda el på ett förnuftigt sätt.
Borgå stad har anmält sig till den riksomfattande energisparkampanjen som heter Snäppet svalare. I och med stadsstyrelsens beslut och kampanjen har Borgå stad förbundit sig till att sänka temperaturen i de fastigheter som ingår i stadens fjärrövervakning med en grad under tider då fastigheter används och med 1,5 grader under övriga tider. Också i livscykelobjekt med många daghem och skolor vidtar man liknande energisparåtgärder.