Nytt jobb för Olavi Kaleva i Österbotten

Lovisa tidigare stadsdirektör, Olavi Kaleva, har fått nytt jobb. Det nya uppdraget som koordinator av fusionsförhandlingarna mellan Vasa och Korsholm, kan han sköta från Lovisa, men kommer vid behov till Vasa och Korsholm för att delta i möten.

NYTT JOBB. Vasaregionen är bekant för Olavi Kaleva sedan tidigare, och nu kommer han att jobba där.
Efter 15 år i Östnyland återvänder Olavi Kaleva till Österbotten – åtminstone för en tid. Han ska koordinera fusionsförhandlingarna mellan Korsholm och Vasa.
– Vasa är ett bekant område. Jag hade mycket att göra med regionen när jobbade på landskapsförbundet.
Olavi Kaleva jobbade i Vasa 1988-2002, bland annat som näringslivschef på Österbottens förbund.
I det här skedet vet han när jobbet som koordinator börjar men något slutdatum har han inte. Han säger att han inte sökte jobbet utan det erbjöds honom.
Kaleva kommer ändå inte att flytta till Österbotten. Han bor fortfarande i Lovisa där han jobbade som stadsdirektör 2002-2017. Jobbet som stadsdirektör fick ett turbulent slut förra våren. Det var i april 2017 som Kaleva lämnade in sin avskedsansökan som en följd av oenigheter med stadsstyrelsen. Droppen blev en markaffär där styrelsen och stadsdirektören var av olika åsikt.
Olavi Kaleva ser inget problem med att sköta jobbet som koordinator från Lovisa. När det finns behov kommer han till Vasa och Korsholm.
– Det är helt klart att jag alltid då och då ska besöka Vasa och vara där.
Kommunsammanslagningarna 2010 då Lovisa gick ihop med grannkommunerna Pernå, Liljendal och Strömfors har gett Kaleva erfarenhet, som han har nytta av nu. Han beskriver tiden som intensiv. Den nya kommunen skulle planeras samtidigt som allt skulle fungera som normalt i den gamla kommunen.
– Det var dubbelt arbete för många.
Hur mycket har du följt med fusionsdiskussionerna mellan Korsholm och Vasa?
– Jag har följt med lite. Frågan har diskuterats länge i Vasaregionen. Hoppas att det nu lyckas så småningom.
Han säger att det är viktigt att se till att ingen av kommunerna, varken Vasa eller Korsholm, förlorar på en fusion. Bägge ska vinna.
Han är medveten om att det finns ett motstånd mot en kommunsammanslagning.
– Det är helt förståeligt, det här är inte lätta saker. Det gäller att försöka se vilka saker som är väldigt känsliga för korsholmarna, vilka saker måste skötas ordentligt och vilka saker kan korsholmarna ge efter med.