Amerikansk valkampanj inspirerar Otto Andersson och Elin Blomqvist-Valtonen

Riksdagsvalskandidaterna Elin Blomqvist-Valtonen från Borgå och Otto Andersson från Lovisa och en grupp SFP:are från hela Svenskfinland har tillbringat en intensiv och spännande vecka i USA med anledning av kongressvalet.

VALARBETARE. Otto Andersson och Elin Blomqvist-Valtonen har fått inspiration från de amerikanska Demokraternas valarbete till sina egna kampanjer, som snart sätter i gång.
Klockan är åtta i Washington och Otto Andersson har nyss vaknat efter en spännande valvaka i National Press Club, där man följde med valet tillsammans med journalister. Omkring femton av SFP:s riksdagsvals- och andra valkandidater från hela Svenskfinland har varit på en veckas studiebesök i USA.
– Syftet med resan har förstås varit att följa med kongressvalet och allt som berör det. Vi har bland annat varit på Demokraternas valevenemang i Virginia i söndags.
– Där träffade vi en kvinnlig kandidat, som sedan blev invald i kongressen. Det här var definitivt ett kvinnornas val, säger Elin Blomqvist-Valtonen, som ÖN når när planet nyss har landat i Helsingfors.
Kvinnorna röstade flitigt och fler kvinnor än tidigare valdes in, och också väldigt många kvinnor med olika etnisk bakgrund, säger hon.

Får folk att rösta

Otto och Elin konstaterar båda att den politiska retoriken mellan USA och Finland är väldigt olika, men att det som imponerar är hur amerikanska valarbetare lyckas engagera och aktivera gräsrötterna. Motsvarande energi och entusiasm skulle de finländska partierna behöva förmedla till de egna väljarna.
– Fokus låg på att uppmuntra människor att rösta. Amerikanarnas sätt att tala till sina väljare och pumpa upp stämningen är något som vi kan fundera på, säger Elin.
Valvakan var spännande, men resultatet blev ungefär som tippat, säger Otto Andersson. Senaten förblir under republikansk kontroll medan Demokraterna får tillbaka sin majoritet i representanthuset.
– Stämningarna inför valet har varit ganska avvaktande. Med det här resultatet är det politiska läget ännu mer låst. Det blir intressant att se om och hur det påverkar Republikanernas politik och därmed president Trumps agerande, säger Otto.
Veckan har även inneburit besök på tankesmedjor och universitet. Otto Andersson har under resan blivit stärkt i uppfattningen att det är viktigt att upprätthålla en bra dialog mellan USA och Europa, trots att president Trump har fått till stånd en hel del uppseendeväckande de senaste åren.
– Det finns inga alternativ till att föra en transatlantisk dialog, eftersom USA är så viktig för Europa.

Stora skillnader

Det var inte första gången som Otto Andersson reser i USA, och precis som tidigare slås han hur polariserat landet är.
– Människor lever i mycket olika verkligheter, och i Europa tenderar vi att glömma att USA inte är ett homogent land. Skillnaderna märks inte enbart när man jämför till exempel öst- och västkusten med mellanvästern, utan också inom en delstat kan invånare leva i väldigt skilda verkligheter.
Uppfattningen om att satsningar på i synnerhet utbildning och småbarnspedagogik är grunden för att alla ska ha samma förutsättningar har stärkts i och med resan.
– Man ser tydligt att det amerikanska utbildningssystemet inte är jämlikt, och detsamma gäller social- och hälsovården. Det här har också varit stora frågor inför kongressvalet. Det som märks är att många vill ha en motvikt till den politik som president Trump för.
USA-resan var avslutningsresan inom kandidatprogrammet som SFP ordnar för potentiella kandiderar i kommande val. De dryga två åren har hittills innehållit utbildning med politiskt innehåll, men framför allt bjuder programmet på ett kollegialt stöd.
– Det är värdefullt att träffa sina kandidatkolleger, kanske till och med det allra viktigaste. Vi har en fin vi-anda i gruppen, och stämningen är alldeles utmärkt. Det bådar gott för det kommande riksdagsvalet.
Elin håller med.
– Vi har blivit som en familj, och det känns fantastiskt att veta att en del av oss snart kommer att kampanjera tillsammans.