Staden jobbar med strategin – vill att du svarar på enkät

Enkäten Drömmarnas Borgå är nu aktuell. Staden är ute efter åsikter från invånare och andra grupper.

Borgå stad har varit i konstant förändring de senaste åren. Nu är det dags att uppdatera strategin.
ÖN
12.10.2021 16:22
Erbjuder Borgå en bra miljö för boende, levande och företagsliv? Vilka är stadens viktigaste utvecklingsmål för de kommande fyra åren?
Det är frågor som Borgå stad ställer i enkäten Drömmarnas Borgå. Där samlar man in åsikter från invånare, intressentgrupper, förtroendevalda och anställda till grund för stadens kommande strategiarbete. Stadsfullmäktige inledde sitt arbete i augusti. En av dess viktigaste uppgifter är uppdatering av stadens strategi. Den uppdaterade strategin ska vara godkänd senast i slutet av maj.
Staden meddelar om saken i ett pressmeddelande på måndagen.
– Stadsstrategin är stadens viktigaste utvecklingsplan. Den berättar vad som ses som viktigast i utvecklingen av staden och stadens tjänster under de kommande åren. Stadsfullmäktige kommer att behandla resultaten från enkäten i en strategiverkstad i början av november. Jag önskar att vi får så många svar som möjligt för att få ett omfattande grundmaterialpaket för strategiarbetet, säger stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula i pressmeddelandet.
Man kan besvara enkäten mellan den 11 och 24 oktober – antingen elektroniskt i stadens webbsidor eller genom att fylla i pappersversionen på servicekontoret Kompassen eller vid något av stadens bibliotek. Det tar cirka 15 minuter att besvara enkäten.

Länkar

Beredningsprocessen för strategin: https://porvoo01.oncloudos.com/kokous/202111957-8-1.PDF (dokumentet är på finska)
Den gällande stadsstrategin: https://www.borga.fi/strategi-och-program