Byarnas framtid och kollektivtrafiken på tapeten när nytt demokratiprojekt får sin premiär

Det blåser nya vindar på biblioteken i Borgå. Att endast besöka biblioteken för att låna eller lämna tillbaka böcker är ett minne blott – nu ska demokratin förstärkas genom ett nytt projekt där alla som vill får komma till tals.

Det är snart dags för premiärkvällen för demokratiprojekt Porvoossa puhuttaa – det bubblar i Borgå i Borgå huvudbibliotek. Tomi Lassi och Malin Hollmén hoppas att många ska hitta till biblioteket torsdagen den 3 november.
Elin Lindbergelin.lindberg@ostnyland.fi
28.10.2022 15:28
Demokratiprojektet, som går under namnet Porvoossa puhuttaa – det bubblar i Borgå, kommer under hösten att bestå av tre diskussionskvällar, där tanken är att invånarna ska kunna delta i diskussioner om aktuella teman. Förutom invånarna deltar olika experter och politiker i diskussionerna.
– Vi hoppas att projektet ska stärka demokratin och främja diskussionen här i Borgå. Vi vill fokusera på det som invånarna pratar om på sociala medier, till exempel Facebook, och inte låta diskussionen stanna där, säger bibliotekschef Malin Hollmén.
Det är Regionförvaltningsverket i Södra Finland som står bakom finansieringen av projektet. Tanken var ursprungligen att diskussionsserien skulle komma i gång tidigare, men på grund av coronapandemin fick projektet skjutas på framtiden. Nästa vecka, den 3 november, är det äntligen dags för den första diskussionskvällen som har temat byarnas framtid.
– Under de andra kvällarna kommer Gammelbackas utvecklingsplaner och kollektivtrafiken i Borgå att diskuteras. Diskussionskvällarna ordnas också under våren, men deras teman fastställs senare, säger projektkoordinator Tomi Lassi.
– Under diskussionskvällarna ska alla deltagare vara på samma nivå och lyssna på varandra, berättar Malin Hollmén och Tomi Lassi.

Svenska, finska eller engelska

Diskussionskvällarna ska inte påminna om paneldebatter där endast ett fåtal personer inför publik får komma till tals, utan alla som vill ska få framföra sina åsikter.
– Alla deltagare ska vara på samma nivå och alla ska lyssna på alla. Mikael Crawford fungerar som moderator under kvällarna, säger Hollmén.
– Det går också bra att bara komma och lyssna under kvällarna, ingen behöver prata eller berätta om sin åsikt. Vi hoppas att vi kan skapa en trygg miljö att diskutera i och att alla som vill vågar uttrycka sina synpunkter, säger Lassi.
Liknande projekt har genomförts vid andra bibliotek runt om i Finland, bland annat i Esbo där den största utmaningen var att locka människor till diskussionskvällarna. Hur många som kan tänkas delta i Borgå vet Hollmén och Lassi inte, men de hoppas att många invånare i Borgå ska hitta till biblioteket redan under den första kvällen.
– Diskussionskvällarna strömmas inte och de anpassas språkligt efter publiken som är på plats, säger Hollmén.
Ett kriterium för moderatorn var att den ska kunna tolka till både svenska och finska, så att alla deltagare kan prata på sitt eget modersmål.
– Mikael är beredd på att också tala engelska. Det bor mycket invandrare i Gammelbacka som kanske inte kan svenska eller finska så bra och då kan engelska fungera, säger Lassi.
– Det är viktigt för diskussionen och demokratin i Borgå att det går att hänga med i det som sägs på det egna språket, säger Hollmén.

Porvoossa puhuttaa – det bubblar i Borgå

3 november med start klockan 17.30 diskuteras framtiden för byarna i Borgå. Plats: Borgå huvudbibliotek.
16 november med start klockan 17.00 diskuteras Gammelbackas utvecklingsplaner. Plats: Alvarshörnan i Gammelbacka bibliotek.
1 december med start klockan 17.30 diskuteras kollektivtrafiken i Borgå. Plats: Borgå huvudbibliotek.
Vårens teman klargörs senare.

ANDRA LÄSER