90 år av akademisk kvinnokraft

Chris Nyström. Bild: Leif Weckström

Det är viktigt med intellektuella möten där deltagarna både ger och får. Det säger Chris Nyström, ordförande för föreningen Kvinnliga Akademiker i Helsingfors som fyller 90 år. Verkliga möten mellan människor ger många ringar på vattnet.

Kvinnliga akademiker i Helsingfors grundades då republiken Finland var tio år gammal. Sedan dess har föreningen varit ett forum för intellektuella samtal, såväl diskussionstillfällen med aktuella teman som allmänt hållna litteraturcirklar.

Att de två jubileerna sammanfaller har motiverat föreningen att under 2017 koncentrera sig på frågor som berör förutsättningarna för den akademiskt utbildade kvinnan i Finland sedan 1920-talet. Målsättningen har bland annat varit att i en skrift samla berättelser om hur livet gestaltat sig för kvinnor som valt, uppmanats och fått chansen till en akademisk utbildning. Alla programpunkter under året har haft anknytning till temat. Projektet har fungerat som en del av det officiella SuomiFinland100-programmet.

Mycket har visserligen hänt sedan de akademiska kvinnorna började organisera sig, men då HBL frågar ordförande Chris Nyström om vilka frågor som är viktigast i dag låter svaret ganska tidlöst:

– Det handlar om jämställdhet och jämlikhet, och om att vi alla är lika värda – kärnan i värdediskussionen. Det är ruskigt vilket klimat som nu skapas i vårt land, och i många andra länder, säger Nyström, och tillägger att engagemanget för invandrare kommit att bli en viktig del av verksamheten, vid sidan av diskussioner och litteraturcirklar.

Bland annat deltar föreningen regelbundet i Luckans språkkaféer, och delar ut stipendier till studerande med invandrarbakgrund vid Arcada.

I övrigt är föreningen öppen för det mesta när det gäller ämnesval och teman. Det syns inte minst i det festseminarium som man ordnar på Handelsgillet i Helsingfors i dag, onsdagen den 8 november. På programmet står inte mindre än tre festföredrag. Doktoranden Minja Westerlund talar under rubriken Kvinnokraft i krisens mitt. Psykologisk hjälp i humanitärt arbete, regissören och författaren Ritva Siikala om Kvinnan i fyra generationer och forskaren Henrika Franck på temat Moralisk trångsynthet.

Ordförande Chris Nyström hälsar deltagarna välkomna klockan 9.30.

Mer läsning