Föreningen Lovisa företagare arrangerar valdebatt på tisdag

Antti Rinne, Pia Lohikoski, Otto Andersson, Samuli Sibakoff och Heikki Westman deltar i valdebatten som ordnas i Kino Marilyn i Lovisa.

Debatten arrangeras i Kino Marilyn.
02.03.2023 13:28
På tisdag arrangerar föreningen Lovisa företagare en valdebatt där huvudtemat kommer att vara områdenas livskraft och förutsättningar för företagande. Debatten äger rum den 7 mars klockan 19 och leds av journalisten och författaren Jari Korkki.
Till debatten har man bjudit in Otto Andersson (SFP), Antti Rinne (SDP), Pia Lohikoski (VF), Samuli Sibakoff (Sannf) och Heikki Westman (Saml).
Kino Marilyns dörrar öppnas redan 17.30, före debatten, då det bjuds på kaffe, te och tilltugg. Tillträde till debatten är fritt och evenemanget sänds också på tidningarna Loviisan Sanomats och Nya Östis webbsidor.

ANDRA LÄSER