Splittrande åsikter kring skärgårdsbygge

Oenighet råder mellan Sibbo kommun och NTM-centralen om flera permanenta bostäder ska få byggas i skärgården eller ej. Sibbo kommun vill bevilja fler undantagslov för byggande av permanenta bostäder. Nu har kommunen fört vidare ett ärende som fått avslag till Högsta förvaltningsdomstolen.

SKILDA ÅSIKTER. En ansökan om undantagslov i Sibbo skärgård har gått vidare till Högsta förvaltningsdomstolen efter att NTM-centralen överklagat kommunens beslut.
I fjol gav byggnads- och miljöutskottet i Sibbo grönt ljus för en ansökan om undantagslov för byggande av en permanent bostad i skärgården. Närings-, trafik- och miljöcentralen överklagade utskottets beslut till Helsingfors förvaltningsdomstol, som godkände besvären.
Nu har Sibbo kommun gått vidare med ärendet till Högsta förvaltningsdomstolen.
– Vi vill alltså ha högsta möjliga beslut i frågan, säger Tim Kankfelt (SFP), ordförande för byggnads- och miljöutskottet.
Ansökan gäller byggande av en permanent bostad samt en bastu på en strandtomt som ligger på fastlandet i Sibbo skärgård. Området är beläget inom generalplanområdet för skärgården och kusten.
– I de fall där beslut kan övervägas och tolkas anser byggnadsutskottet att frågan ska tolkas till kundens fördel, säger Kankfelt.
Utskottet motiverade sitt ursprungliga beslut med att antalet undantagslov i området varit få under de senaste tio åren. Det har handlat om 3-5 lov då generationsskiftet av tomterna skett långsamt.
NTM-centralen begär att undantagslovet avslås då det ökar trycket att i fortsättningen behandla alla markägare lika och godkänna liknande ansökningar i framtiden. Det skulle medföra att andelen fasta bostäder skulle öka i ett område som ligger långt ifrån kommunala tjänster såsom skolor.
I de fall där beslut kan övervägas och tolkas anser byggnadsutskottet att frågan ska tolkas till kundens fördel.

Kommunen önskar lösare tyglar

Enligt Kankfelt är majoriteten av politikerna i kommunen av åsikten att byggnationen i skärgården kunde vara tätare, också när det gäller fasta bostäder.
– Ganska många jobbar hemifrån året runt från skärgården. Att lösa lite på de här tyglarna skulle ge mer liv i skärgården, säger Kankfelt.
Christel Liljeström, ordförande i kommunfullmäktige, håller med.
– Sibbo kommun har gått in för en attityd där vi så ofta och mycket som möjligt tillåter våra kommuninvånare att bygga också utanför detaljplanerat område. Vi vill inte gå in för att koncentrera byggandet till ett fåtal ställen och lämna resten av kommunen som grönområden. Vi vill ge förutsättningar för våra byar att vara livskraftiga och ha kvar sina byskolor, säger hon.
Ärendet behandlas för tillfället av Högsta förvaltningsdomstolen. Den genomsnittliga handläggningstiden är ungefär åtta månader.

Undantagslov

Behövs när det inte finns en plan. För att få bygga på en strand eller i närheten, behövs en plan. Det kan vara fråga om en strandgeneralplan eller en stranddetaljplan.
Behövs även om det aktuella projektet strider mot planen för området.
Om ändringen av ett fritidshus till permanent bostad strider mot planen eller om det inte finns en plan för området.
Behövs om projektet strider mot markanvändnings- och bygglagen eller -förordningen eller kommunens byggnadsordning.
Närings-, trafik-, och miljöcentralerna behandlar i regel undantag som gäller nya byggnader medan kommunen fattar beslut när byggaren vill avvika från en plan, eller när användningsändamålet ändras.

ANDRA LÄSER