Värna om de små brandkårerna!

För varje nedlagd brandkår går kapital investerat i utbildning förlorat och det är slöseri med offentliga medel.

Östra Nylands brand- och räddningsförbund uttrycker sin oro över utvecklingen av räddningsväsendet i vår region och främst då Räddningsverkets syn på de små frivilliga brandkårerna. Varje aktiv brandkår och deras släckningsmän är viktiga för samhället.
Förbundet hoppas på en förändrad inställning så att inte allt fler brandkårer läggs ned. För varje nedlagd brandkår går kapital investerat i utbildning förlorat och det är slöseri med offentliga medel.
Vi vet att den tredje sektorn även i framtiden har en stor betydelse för samhället och dess insatser är viktiga och kan inte enbart mätas i pengar.

Hans-Peter Lindgren

ordförande, Östra Nylands brand- och räddningsförbund

ANDRA LÄSER