Nu förbjuds äktenskap med minderåriga – "Barn ska få vara barn"

Riksdagen godkände i går enhälligt justitieminister Antti Häkkänens (Saml) förslag om att slopa dispensförfarandet som gjort det möjligt för minderåriga att ingå äktenskap. – Barn ska få vara barn tills de är vuxna, säger Häkkänen.

Personer under 18 får inte längre ingå äktenskap i Finland.

Det innebär att personer under 18 inte längre får ingå äktenskap i Finland. Det är tänkt att ändringen ska träda i kraft så fort som möjligt.

– När jag inledde mitt arbete som justitieminister var jag tvungen att behandla flera äktenskapstillstånd för minderåriga. I huvudsak gällde tillstånden minderåriga flickor som ansökte om lov för att gifta sig med äldre män. Som orsak uppgavs ofta religiösa eller kulturella skäl, skriver Antti Häkkänen i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Jag ansåg det här vara fel och satte därför i gång lagberedningen för att förbjuda minderåriga äktenskap i Finland.

Han tillägger att man på det här sättet försäkrar sig om att man inte kan tvinga barn till äktenskap.

Justitieminister Antti Häkkänen säger att äktenskapet tillhör vuxna personer som av fri vilja vill gifta sig med varandra.

– Möjligheten att som minderårig ingå äktenskap hör inte till det finländska samhället. Barn ska få vara barn tills de är vuxna.

Det handlar om att skydda flickor och värna om kvinnors rättigheter, säger Häkkänen.

Enligt den nuvarande lagstiftningen måste minderåriga ansöka om tillstånd av Justitieministeriet för att ingå äktenskap.

Även Sverige, Norge och Danmark har avskaffat minderårigas möjlighet att ingå äktenskap.

Majoriteten av de minderåriga som under de senaste åren fått dispens har varit sjuttonåriga flickor. Behovet av dispens har oftast motiverats med religiös övertygelse. Dispens beviljas sällan för personer under 17 år. Då har orsaken alltid varit graviditet.