Snart väljs personerna till nya koncernsektionen och livskraftsnämnden

Fullmäktige är nu överens om hur förtroendemannaorganens platser ska fördelas mellan fullmäktigegrupperna, nu ska personer föreslås och i december fattas besluten.

Nu ska platserna i den nya koncernsektionen och den nya livskraftsnämnden fyllas.
24.10.2022 12:21
I och med att social- och hälsovården och räddningsväsendet flyttar över till välfärdsområdet nästa år krävs en organisationsförändring i staden. Fullmäktigegruppernas underhandlare har kommit fram till hur förtroendemannaorganens platser ska fördelas.
Nu har fullmäktigegrupperna ungefär en månad tid på sig att föreslå personer till förtroendemannaorganen så att ett beslut kan fattas på mötet i december. Även ordförandeposterna och vice ordförandeposterna ska fördelas. På det mötet ska fullmäktige också fatta beslut om den nya förvaltningsstadgan.

Ny koncernsektion och livskraftsnämnd

En ny koncernsektion med ordförande från SAML-KD och vice ordförande från SFP ska väljas. Sektionen består av ytterligare tre medlemmar från SFP, SDP och GRÖNA. 
En ny livskraftsnämnd ska också väljas, den är till sin politiska indelning likadan som social- och hälsovårdsnämnden som dras in. Ordförande väljs från SDP och vice ordförande från SFP.
Stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens presidium fortsätter med nuvarande fördelning. Också medlemmarnas fördelning i stadsstyrelsen förblir den samma som nu.
Stadsutvecklingsnämnden, bildningsnämnden, byggnads- och miljönämnden, centralvalnämnden, revisionsnämnden samt finskspråkiga utbildningssektionen och svenskspråkiga utbildningssektionen och miljöhälsosektionen fortsätter med nuvarande partindelning gällande ordförande, vice ordförande, medlemmar och ersättare.

ANDRA LÄSER