Där vi nån gång hamnat

Det är spegelblankt. Så där stereotypt inte-en-krusning-på-vattenytan-stilla. Vi har seglat långt, kommit sent, och beslutat ligga på svaj med ankaret tryggt i bottenleran eftersom bergsringarna redan är upptagna. Det känns onödigt att trängas när vi ändå ska i väg österut i gryningen.
ANDRA LÄSER