En smittad i Sipoonlahden koulu – ett tjugotal kan ha exponerats

Personen har vistats i skolan under smittsamhetstiden på terminens första skoldag. Cirka 20 elever kan ha exponerats för coronavirussmittan.

13.08.2021 17:30
Eleverna kan ha blivit exponerade i en situation där de efter måltiden vistades utan munskydd i samma lokal med den insjuknade personen.
I ett pressmeddelande säger Sibbo kommuns bildningsdirektör Jukka Pietinen att eleverna i den här situationen inte tagit på sig munskydd igen omedelbart efter skollunchen.
"Vi påminner alla att munskyddet inte bara skyddar mot coronaviruset, utan det kan också minska personens risk att bli exponerad och tvungen att stanna hemma för distansundervisning"
I Sibbo gäller rekommendationen om munskydd eleverna i årskurs 6–9 inom den grundläggande utbildningen.
Eleverna som eventuellt är exponerade har skickats hem från skolan. Smittskyddsmyndigheten kontaktar dem angående karantän. Elevernas vårdnadshavare har kontaktats via Wilma.