Lovisatjänstemännens byturné fortsätter i Isnäs

Lovisa stad ordnar en byakväll på Solbacka i Isnäs, tisdagen den 9 november, klockan 18-20.

Byakvällen äger rum på lokalen Solbacka i Isnäs.
ÖN
08.11.2021 17:32
Som under tidigare byakvällar går mötet ut på att byns invånare ska få lära känna stadens tjänstemän och diskutera gemensamma ärenden.
Representanter för småbarnspedagogiken, utbildningen, kulturen samt fritiden kommer att delta. Även miljövårdssekreteraren, infrastrukturchefen och direktören för centralen näringsliv och infrastruktur kommer att vara på plats.
Turnén fortsätter med en invånarkväll i centrum den 25 november i Harjurinteen koulu.

ANDRA LÄSER