Kerko byaförening försöker hyra ut Pumppaamobyggnaden

Den 22 december var sista dagen som kaféet Pumppaamo höll öppet. Kerko byaförening försöker få någon verksamhet till stånd i fastigheten genom att hyra ut den.

Byaföreningen i Kerko försöker få nytt liv i Pumppaamo.
21.02.2023 07:55
I ett inlägg på Facebook meddelar byaföreningen i Kerko att man vill hyra ut Pumppaamobyggnaden. Kaféet som fanns där i åtta år gick nyligen i konkurs.
Byggnaden ligger ungefär nio kilometer norrut från Borgå centrum, på en strandtomt vid Borgå å. Byborna hjälptes åt att renovera byggnaden i sann talkoanda 2014.
Byaföreningen uppger att byggnaden går att använda till mångsidig verksamhet, inte endast kaféverksamhet. Intresserade ska anmäla sitt intresse och berätta om sina planer för byggnaden till föreningen via mejl, kerkkoon.kylayhdistys@gmail.com, före den 31.3.

ANDRA LÄSER