Matilda Svahn: Nyhetskällorna i Amerika saknar neutrala nyheter utan politisk agenda

De senaste skjutningarna i USA har fått Matilda Svahn att reagera över den skeva nyhetsbevakningen.

25.11.2022 06:06
Skjutningen som inträffade den 19 november på en LGBTQ+ bar i staden Colorado Springs delar åsikterna mellan de två politiska partierna i Amerika. Skjutningen har berört hela staden, men de hemska nyheterna har också spridit sig över hela landet. 
Samtidigt som nyheterna spreds, spreds en hel del åsikter och spekulationer. Under veckoslutet följde jag med nyheterna, och jag blev överraskad av hur polariserad Amerikas politiska kultur är.
Under hösten har jag studerat både samhällslära och en kurs om nyhetssändningar i Amerika. I båda ämnen har jag lärt mig hur de flesta nyhetskällor är kopplade till antigen det demokratiska partiet eller det republikanska partiet. Fox News är starkt högerkopplat medan CNN lutar åt vänster. Bara några enstaka nyhetskällor är helt neutrala, men t.ex. brittiska BBC har lyckats erbjuda relativt neutrala och informativa nyheter. Det har varit en stor anpassning att lära sig lyssna kritiskt på nyheter och försöka hitta neutrala nyhetskällor, då nästan alla nyhetskällor har en politisk agenda.