Taxireformen har lett till klar prisökning särskilt i Nyland

Taxireformen skulle öka konkurrensen och sänka priserna för konsumenter. Nu har flera myndigheter utrett hur det egentligen gick.

RÄTAR UT KURVORNA. Taxireformens brister ska rättas till, enligt kommunikationsminister Timo Harakka (SDP).
22.01.2020 08:45
Traficom, Konkurrens- och konsumentverket och Skatteförvaltningen har granskat taxireformens följder. Rapporterna finns att läsa på statsrådets projektsida.
– Oron över reformen har varit befogad. Utifrån en omfattande frågeundersökning verkar priserna ha stigit och kundernas känsla av trygghet har blivit sämre, säger kommunikationsminister Timo Harakka (SDP) i ett pressmeddelande.
Nu börjar arbetet med att rätta till problemen, enligt Harakka.
Konkurrens- och konsumentverket (KKV) skriver i ett pressmeddelande att priserna har stigit, speciellt i Nyland. Före reformen fanns en oro för att priserna skulle stiga speciellt på glesbygden, men där har priserna inte stigit i lika hög grad. Däremot är man alltmer missnöjd med tillgången till taxitjänster ju mindre kommun det är frågan om.
Reformen skulle öka konkurrensen, men enligt KKV beställer man ofta taxi då det är bråttom vilket gör det svårare att konkurrensutsätta taxitjänsterna.

ANDRA LÄSER