Då fula formuleringar blir rumsrena

Terhi Kiemunki skyller på misstag i formuleringen av en enkel fråga, skriver Micaela Röman.

På palmsöndagen bestämde sig Terhi Kiemunki för att uppdatera sina vänner om vad hon tänkte på just då. På sin Facebooksida skrev Kiemunki följande: "Är det fråga om integration då muslimungarna går omkring och påskar? Eller firar Allah också någon årsdag i dag?"

Terhi Kiemunki är förste vice ordförande för Sannfinländarna i Birkaland samt riksdagsledamot Lea Mäkipääs (Sannf) assistent.

Kiemunki fortsatte fira palmsöndag på Facebook genom att konstatera att "... flickorna inte hade någon som helst rekvisita som passar en påskhäxa, annat än hijab, men nog passar väl den också." Kiemunki beklagar också att hon inte hade några kondomer, oklart förblev om Kiemunki behövt dem för eget bruk eller om hon hade önskat dela ut kondomer åt dem hon kallar för muslimungar.

Kiemunki fick, föga överraskande i dagens Finland, en del stöd för sina inlägg. Men också massiv kritik, vilket ledde till en så kallad pudel sent på söndagen. Kiemunki tog än en gång till Facebook och försökte förklara sig:

"Jag frågade alltså om islamtroende har samma högtider som kristna. Liknelsen via barnen var dålig och oövervägd."

Vem som helst hade kunnat formulera den frågan på ett sakligare sätt än vad Kiemunki gjorde.

Riksdagsledamot Lea Mäkipää meddelade på måndagen att Kiemunki kommer att få fortsätta arbeta som hennes assistent, men Mäkipää kommer att kräva ett löfte på rutigt papper av Kiemunki, så att hon inte upprepar misstaget. Samtidigt vädjar riksdagsledamot Tiina Elovaara (Sannf) till partiets styrelse och ber partiet frånta Kiemunki alla hennes förtroendeuppdrag.

Det säger en del om vilken partiets linje är om uttalanden som partiets medlemmar gör i fråga om sådant som inte är helfinskt och vitt. Linjen är minst sagt spretig.

På måndagen inleddes också veckan mot rasism. 11-årige Valtteri Saarinen intervjuades för Yle och han berättade att det är vardag för honom att kallas "neger" och "bajsfärgad". Att det händer att busschauffören inte stannar på Saarinens hållplats då han vill stiga på bussen, att Saarinen fått tillsägelser om att inte vistas på gården tillsammans med andra – vita – barn.

På frågan om vilken förändring Saarinen önskade i sin vardag svarade 11-åringen att han önskar att fler fullvuxna skulle ingripa i situationer där barn som han drabbas av rasistiska påhopp. Saarinen konstaterade att det finns barn som inte vågar eller kan be om hjälp och att det då är de fullvuxnas uppgift att hjälpa.

Det krävs mycket av vuxna som resonerar på ett annat sätt än Kiemunki, som uppenbarligen haft stor otur då hon skulle formulera en enkel fråga. Kiemunki har tydligt avslöjat vad hon anser om och känner för människor som inte är finska och vita, de som tycker annorlunda måste protestera mot också så enkla saker som formuleringar.

Ord är viktiga. Om vi låter nedlåtande och rasistiska uttryck som "muslimunge" passera blir de en dag rumsrena.

ANDRA LÄSER