Ett trettiotal författare finns föreslagna som nyinflyttare i Diktarhemmet

Svenska litteratursällskapet har fått in ett trettiotal författarförslag och intresseanmälningar vad gäller Diktarhemmets nya boende.

INTRESSE FINNS. Svenska litteratursällskapet har på utsatt tid fått in ett trettiotal förslag och intresseanmälningar på författare som vill flytta in i Diktarhemmet. Valet görs av en för ändamålet utsedd kommitté.
Det uppger Jonas Lång, kanslichef på Svenska litteratursällskapet i Finland. Fram till den 31 oktober var det fritt fram för vem som helst att komma med förslag på en finlandssvensk författare som de vill se flytta in i Diktarhemmet. Det var också möjligt för författare att skicka in intresseanmälningar till SLS.
I sista hand är det en kommitté utsedd av Svenska litteratursällskapet i Finland och Finlands svenska författareförening som avgör vem Diktarhemmets åttonde författare är. Jonas Lång uppger att kommittén samlas för första gången om ett par veckor för att gå igenom de föreslagna författarnamnen och intresseanmälningarna.
– Det går säkert inte att fatta beslutet direkt utan processen fortsätter troligtvis med diskussioner med de författare som kommer överst på listan. Diskussion krävs i synnerhet om det är en författare som blivit föreslagen och inte anmält sitt intresse själv, säger han.
Lång säger att man hoppas på att kommittén kan fatta sitt beslut före årsskiftet. I bästa fall kan Diktarhemmets nya författare flytta in från årets början.
Huset vid Flensborgsbrinken intill Domkyrkan i Borgå är byggt 1764 och omfattar 275 kvadratmetrar i tre plan. Det var 1921 som Holger Schildt och hans fru Matilda donerade sitt hem till Finlands svenska författareförening att användas som hedersbostad för finlandssvenska författare. Svenska litteratursällskapet förvaltar huset sedan 2001.

ANDRA LÄSER