Baracker till Pääskytien koulu

Renoveringen kan påbörjas i sommar, och baracker införskaffas redan i vår.

RENOVERAS. Arbetet med att åtgärda problemen med inomhusluften i Pääskytien koulu påbörjas i sommar.
05.12.2018 15:29
Pääskytien koulu i Borgå måste renoveras på grund av problem med inomhusluften.
– Läget är allra mest utmanande i klassrummet för huslig ekonomi men det kan börja renoveras grundligt först när skolorna har sommarlov, säger lokalitetsdirektör Börje Boström. Renoveringsarbetet görs delvis också i entréhallen. Vi försöker justera ventilationen så, att den har lite övertryck, för att förhindra att orenheter strömmar till rumsluften.
Renoveringsplaneringen pågår och de mest brådskande renoveringsarbetena inleds sommaren 2019. Avsikten är att sex klassrum ska ersättas med tillfälliga lokaler.
– Vi börjar genast skaffa tillfälliga lokaler och kan förhoppningsvis börja använda dem redan under våren, säger Boström. Vi skaffar också mer luftrenare till lokaler där de behövs och reglerar ventilationen i den mån det är möjligt.
Bland annat klassrummen för huslig ekonomi och teknisk slöjd, motionssalen och entréhallen är i behov av renovering. Dessutom ska golvbeläggningarna bytas och underlaget torkas i lärarrummet, biblioteket, matsalen och i entréhallen. ÖN