Coronaläget i Finland just nu

Finland ser ut att kunna nå sitt mål om en vaccinationsgrad på 80 procent i slutet av veckan, möjligen redan på fredag.

Sedan epidemins början har nästan 161 000 coronafall bekräftats i Finland.
Sofia Westerholm/SPT
05.11.2021 09:12
Det är ändå bara en siffra och det uppnådda målet betyder inte att livet direkt blir som innan epidemin, betonade experterna under myndigheternas veckovisa presskonferens om coronaläget på torsdagen.
Institutet för hälsa och välfärds överläkare Otto Helve sade att 79 procent av befolkningen över 12 år fram till i onsdags hade fått minst två doser coronavaccin.
Då målet på 80 procent är nått finns enligt Helve alla skäl att fortsätta vaccinera befolkningen. Statistiken visar att de ovaccinerade löper hela 12 gånger större risk att behöva sjukhusvård om de insjuknar i covid-19 än de som låtit vaccinera sig. Sannolikheten att behöva specialiserad sjukvård har varit störst bland personer i åldern 40–69 år som inte vaccinerat sig.
Social- och hälsovårdsministeriets ledande sakkunniga Liisa-Maria Voipio-Pulkki sade att allt fler experter är av åsikten att coronaviruset inte kommer att försvinna totalt, utan att tillfälliga kluster tidvis kan blossa upp här och där.
– Experter bedömer också att vaccin kommer att behövas åtminstone bland en del av befolkningen i flera år ännu. Om vi ser till den stora bilden och på lång sikt så ser en fullständig återgång till läget innan pandemin inte sannolik ut.
Fler nya fall den senaste veckan
Den nationella coronaincidensen är för tillfället 141. Incidensen anger antalet nya coronafall per 100 000 invånare under de senaste två veckorna. Under de föregående två veckorna var Finlands coronaincidens 143.
Under den senaste veckan har totalt 4 124 nya coronafall bekräftats i Finland. Veckan innan var motsvarande siffra 3 682. Helve betonade ändå att det i de över 1 100 nya fall som bekräftades i onsdags ingick omkring 250 fall som egentligen redan bekräftats i början av oktober, men som aldrig införts i smittskyddsregistret.
Voipio-Pulkki hoppas att det aningen högre smittantalet från denna vecka blir en parentes i statistiken. I 18 av landets 21 sjukvårdsdistrikt har utvecklingen under den senaste veckan gått i negativ riktning jämfört med veckan innan.
– Det väcker tankar kring om ökningen av kontakter under höstlovet har påverkat det nationella läget.
Enligt Voipio-Pulkki är epidemin fortfarande de ovaccinerades epidemi i Finland. Incidensen bland de ovaccinerade är omkring fyra gånger så hög som bland befolkningen överlag.
Ser man till den vaccinerade delen av befolkningen förekommer inte stora skillnader regionalt vad gäller antalet nya smittfall. Eftersom vaccinationstäckningen ändå varierar mellan områden uppstår det skillnader i de regionala smittsiffrorna.
Vaccin till barn
I nuläget vaccineras endast personer över 12 år i Finland. Helve bekräftade ändå att den nationella expertgruppen för vaccinationsfrågor (KRAR) för tillfället diskuterar frågan om att utvidga vaccineringen till barn i åldern 5-11 år.
Många frågor är ännu öppna, bland annat vilka fördelar och nackdelar vaccineringen kunde innebära, hur stor risk coronaviruset anses utgöra för så unga samt när och om Europeiska läkemedelsmyndigheten beviljar försäljningstillstånd för ett vaccin för barn. Om 5–11-åringar kommer att börja vaccineras sker det alltså med ett separat vaccinpreparat.
KRAR kommer att ge ett utlåtande till Institutet för hälsa och välfärd så fort de behandlat frågan. Institutet ger sedan ett förslag till ministeriet. I sista hand är det regeringen som fattar beslut i frågan.
Hjälp till Estland
Coronaläget i Estland är för tillfället bland de sämsta i hela Europa. Under presskonferensen fick experterna svara på ett flertal frågor om vad det kan innebära för Finlands del.
Helve sade att Finland vid landets gränser kräver att resenärer antingen är vaccinerade, kan uppvisa ett negativt coronatest eller nyligen har haft covid-19 och tillfrisknat. Genom dessa krav hindrar man att andra länders svåra coronaläge påverkar epidemiläget i Finland.
Finland beslutade förra veckan att skicka sex respiratorer till Lettland för att hjälpa landet att hantera sitt svåra coronaläge.
Voipio-Pulkki bekräftade att Finland nu också fört diskussioner med Estland om att erbjuda dem hjälp. I Estlands fall har man främst diskuterat möjligheten att svårt sjuka coronapatienter skulle få vård i Finland. Några beslut i frågan har ändå inte fattats.