Kvabas baracker saknar giltigt bygglov

Elever och lärare skulle flytta in i barackerna nu på måndag. Så visade det sig ändå att bygglovet inte gäller och att slutgranskningen är ogjord.

VÄNTAR. Eleverna i årskurs 4–6 i Kvarnbackens skola måste vänta ytterligare två veckor på att ta barackklassrummen i bruk.
Fjärde-, femte- och sjätteklassarna i Kvarnbackens skola får ännu vänta ett par veckor på att flytta till barackerna som installerats på skolgården och bakom skolhuset. Meningen var att flytten skulle ske nu under veckoslutet men det blev stopp för de planerna.
Det visade sig att barackernas bygglov inte har vunnit laga kraft, dessutom saknas en del dokument, bland annat om ansvarspersoner och ventilationsritningar.
Bygglovet lämnades in så sent att byggnadstillsynen inte hann behandla frågan före sommarpausen.
– Jag har godkänt bygglovet första möjliga tidpunkt nu i slutet av augusti och beslutet lades till kännedom för eventuella besvär den 28.8, säger byggnadsinspektör Jari Linkinen. Det innebär att besvärstiden går ut den 11 september.
– Slutgranskningen kan göras tidigast den 12 september, förutsatt att vi då har fått in alla dokument som behövs.
Lokalitetsledningen i Borgå borde ha tillräcklig erfarenhet av baracketableringar.
– Det är någon som har missat här, säger lokalitetsdirektör Börje Boström. Vi har anlitat konsulter som borde ha skött den här biten.

Vad innebär då två veckors extra väntan för entreprenören, vem betalar för det?

– Jag tror inte att de ekonomiska följderna blir så stora, säger Boström. Däremot förskjuts förstås tidtabellen. Men den var kanske litet för optimistiskt uppgjord från början. ÖN

ANDRA LÄSER