Gardesjägarregementet svär faneden i Lappträsk

Up till 3000 besökare beräknas ta sig till Lappträsk när 700 rekryter från Gardesjägarregementet svär faneden på sensommaren.

Bilden är tagen när kustbrigadens beväringar svor faneden i Kapellparken i Lovisa.
Lappträsk kommun står som värd i augusti för ceremonin kring krigsmannaedgång för de rekryter som börjar i Gardesjägarregementet i juli. Det har i flera år diskuterats om att ordna en krigsmannaedgång i Lappträsk, men på grund av coronapandemin har det inte ordnats evenemang utanför garnisonen.
- Det var med glädje vi i början av året fick information om att krigsmannaedgången kunde börja planeras i vår kommun. Arrangemangen har nu påbörjats och kommer att fortsätta under förutsättning att evenemanget kan arrangeras, säger Jonna Nygård, näringslivs- och kommunikationssekreterare i Lappträsk kommun i ett pressmeddelande.
Dagen inleds med en gemensam flagghissningsceremoni tillsammans med daghemmet Trolldalen och Gardesjägarregementet, och fortsätter med kransnedläggning vid hjältegravarna. Krigsmannaedgången föregås av krigsmannaförsäkran i Klockarparken. Efter krigsmannaedgången görs en förbimarsch längs Lappträskvägen.
Under dagen hålls även en utrustningsutställning i närheten av Klockarparken och i Klockarparken uppträder Gardets musikkår.
Krigsmannaedgången ordnas i samarbete med Gardesjägarregementet den 12 augusti, klockan 12 på Mariebergs idrottsplats. Evenemanget är öppet för allmänheten och rekryternas familjer är välkomna att delta.
ANDRA LÄSER