Bristen på läkare ökar – många chefsläkare inom den offentliga sektorn oroade

En femtedel av läkarnas arbetstid går åt till uppgifter som inte hör till yrket samtidigt som läkarbristen har ökat. Det framkommer i en färsk undersökning.

KUNDE BLI BÄTTRE. Vårdcentralernas chefsläkare upplever att läkarnas arbetstid inte används optimalt.
SPT
10.01.2020 12:30 UPPDATERAD 10.01.2020 12:31
Det behövs drygt 700 nya läkartjänster för att uppfylla vårdgarantin, det vill säga att kunna garantera den lagstadgade rätten att få vård och behandling inom en viss tid. Det skriver Finlands Läkarförbund i ett pressmeddelande.
Förbundet har låtit göra en enkätundersökning bland chefsläkarna på vårdcentralerna i landet. Alla läkare svarade på enkäten.
64 procent av läkarna anser att det finns sådana uppgifter i arbetsbilden som någon annan yrkesgrupp skulle vara bättre på att utföra. Som exempel på sådana uppgifter nämner chefsläkarna att statistikföra data och att utrusta mottagningsrummet. Läkarna uppskattar att en femtedel av arbetstiden går åt till sådana uppgifter.
– Resursbristen har lett till att man gjort sig av med stödpersonal. Det gör att läkarna numera sköter om bland annat uppgifter som hör till sekreterare och anstaltsbiträden, säger Heikki Pärnänen, chef för politiksektorn vid Läkarförbundet, i ett pressmeddelande.

ANDRA LÄSER