OK Trian ordnar orientering i Borgå Energis gamla kontor

Inomhusorientering är något ganska nytt i Finland, men i slutet av november har den nyfikna chansen att testa på det. OK Trian ordnar den 21 november inomhusorientering i Borgå energis gamla kontorsbyggnad på Mannerheimgatan 24.

Borgå energis fastighet vid Mannerheimgatan blir orienteringsbana för en dag.
Victoria Forsmanvictoria.forsman@ostnyland.fi
03.11.2022 09:27
På dagen får elever från skolorna i Borgå delta i inomhusorienteringen och för tillfället är kring 260 elever anmälda. Efter skoleleverna får också Borgå Energis anställda orientera, som tack för att de lånar ut sin byggnad. På kvällen är det orienterarnas tur att ta sig an orienteringsbanan.
Inomhusorientering skiljer sig från vanlig orientering genom att kartan är indelad i olika våningar och för att hitta fram till rätt kontroll måste man hitta rätt väg och rätt våning.
Den som vill delta ska ha med sig egen emit-bricka, om man har, och rena inneskor. Medlemmar i OK Trian får delta gratis, andra orienterare får betala 10 euro. För unga under 20 år kostar det 5 euro.
Mer information om evenemanget finns på OK Trians webbplats, eller så kan man kontakta Eveliina Muukkonen per mejl, eveliina.muukkonen@oktrian.fi eller på telefonnumret 0415446616.

ANDRA LÄSER