Världstoppen 2024 är Alec Weckströms stora mål

Finlands Sportjournalistförbund presenterade sin årliga lista på dess val till årets idrottare per gren. 81 olika grenar representerades på listan som också innehöll en östnyländsk fartdåre: båtracingföraren Alec Weckström.

Alec Weckström (mitten) är årets motorbåtsportare enligt Sportjournalistförbundet. Till höger stallkamraten Filip Roms, i bakgrunden F1-stallet Gillman Racings teamchef Scott Gillman.
Tommi Willbergtommi.willberg@ksfmedia.fi
11.01.2023 15:27 UPPDATERAD 12.01.2023 08:53

ANDRA LÄSER