Insändare: Digitaliseringen av samhällstjänster inom välfärdsområdena

20.10.2022 17:32
Det pågår ett intensivt arbete med bearbetningen av strategin för Västra Nylands välfärdsområde läser vi i Henrik Wickströms insändare i HBL den 7.10. Strategi torde i detta sammanhang betyda att man planerar målinriktade aktiviteter för att nå bästa möjliga resultat. 
I insändaren nämns att en ökad satsning på bl.a. digitaliseringen måste göras. Det är här vi Svenska Seniorer i Nyland vill lyfta ett varningens finger. Ökad digitalisering av samhällstjänsterna för interaktion mellan offentliga sektorn och medborgare får inte slå ut äldre och redan marginaliserande grupper utan alternativa sätt att sköta samhällsärenden i vardagen bör finnas. Därför bör utvecklingen av digitaliseringen göras ur ett kundperspektiv - med de äldre i centrum.
Att öka digitaliseringen på bekostnad av andra serviceformer främjar inte utbudet av tjänster och serviceinsatser av god kvalitet. Det finns och kommer att finnas, även i framtiden, många som av olika orsaker inte har internetkontakt, som inte kan hantera eller lära sig hantera och använda IT- tekniken, elektroniska apparater eller elektroniska hjälpmedel i vardagen. Personer med syn- och hörselnedsättning, finmotoriska begränsningar som stela och klumpiga fingrar, minnesstörningar och gestaltningsproblem. Många har svårt att minnas koder, att förstå och följa instruktioner, att använda applikationer mm. Icke-användare av dator eller annan kommunikationsteknik får inte sättas i ett ännu ojämlikare läge. Det bör finnas fysiska mottagningar för hantering av ärenden, tillgång till personlig handledning och rådgivning, tillräckligt med personal, som garanterar människokontakt samt skriftlig, papperstryckt information.
Det är också viktigt att fortsatt stöda inlärning av ny IT-kunskap, att IT-undervisning kontinuerligt står de äldre till buds. Det finns många i de äldre åldersklasserna som är intresserade och villiga att förkovra sina IT-tekniska kunskaper i datorlära, informations- och kommunikationsteknologi.
Vårt budskap är: öka inte marginaliseringen av redan marginaliserade. Snabba förändringar i informationssamhället och i den digitala världen är redan nu ansträngande för oss äldre. Gör det inte svårare att leva livet och vardagen digitalt.
Björn Fant, ordförande
Brita Pawli, sekreterare, Svenska Seniorer i Nyland

ANDRA LÄSER