Aktiespararna bjuder på kurs i Borgå

Aktiespararnas Centralförbund gör en utbildningsturné i Finland, och en av hållplatserna är Borgå. Kursen kräver vissa grundläggande kunskaper, men kursledaren kommer här ändå med ett par tips för den som vill komma i gång.

BILDNING. Aktiespararnas Centralförbund arrangerar en kurs i Borgå den 4 april.
Borgå är lite speciellt ur Aktiespararnas Centralförbunds synvinkel, visar det sig: Aktiespararna inte har en lokalförening i östra Nyland, de facto har man ingen verksamhet alls i området. Det blir åtminstone lite ändring på det på torsdag när förbundet bjuder till kurs.
– På det viset är Borgå något helt nytt för oss, och därför har vi ingen lokal draghjälp i motsats till alla de andra sjutton städer vi besöker under våren. Men vi ville betjäna i synnerhet de svenskspråkiga i södra Finland genom att arrangera ett av tillfällena i Borgå, säger förbundets utbildningsansvariga Sven-Eric Holmström.

Ha grundkunskaper

Kursen utgår ifrån att deltagarna har vissa grundkunskaper och är ute efter att ta ett steg vidare i sitt aktiesparande. Mycket av innehållet på kvällen kretsar kring förvaltning och uppföljning, och hur den egna portföljen kan ha vissa snedvridningar.
– Det är inte ovanligt att man tänker att "det här vill jag ha", i stället för hur portföljen borde se ut. Vi går igenom snedvridningar som kan uppstå. Det kretsar lite kring när man förlorar mot index och har en ensidig branschfördelning. I korthet var man har sina pengar och hur man gör uppföljningen.
Utöver det kommer Holmström att diskutera olika placeringsstilar, mera specifikt värde och kvalitet. Han nämner Warren Buffet som ett känt exempel på en framgångsrik värdeplacerare, alltså en person som har förmåga att hitta vettiga bolag som är vettigt prissatta.
– Utöver det ser vi på aktiesparkonton som ju alldeles nyligen klubbades igenom. På de kurser vi redan haft så har en stor del redan börjat använda den här metoden.
Holmström påpekar att kursen inte tar upp de mest grundläggande principerna, vilket betyder att det krävs en viss bakgrundskunskap för att kursen ska upplevas som nyttig.
– Det handlar om att uppdatera sina kunskaper om man är ens lite intresserad av aktier och placeringar. De som är väldigt erfarna får inte mycket av kursen, inte heller de som inte vet något alls.

Lätt att börja

Holmström passar ändå på att ge lite tips för de som är nyfikna, men som aldrig investerat i aktier. Först och främst krävs det inga stora summor, redan femton euro per månad är en bra summa att komma i gång med för till exempel studerande.
– Jag brukar säga att det viktigaste är att börja. Kunskaperna växer med tiden.
Tidigare kunde det kosta en hel del att investera i aktier, vilket också innebar att det inte lönade sig att jobba med alltför små summor. Numera har de större bankerna, som Nordea och Andelsbanken, små kurtage på 1 procent.
– Det betyder att kostnaden inte är ett hinder. Vem som helst kan börja med små summor och lära sig med tiden.

Aktiespararkurs i Borgå

Haaga-Helia, Konstfabriksgatan 1, torsdag 4.4 kl 16:30-21:00.
Anmälan och mera info: https://www.osakeliitto.fi/koulutuskiertue.