Svenska Teaterns Själarnas ö är sällan skådat teaterguld

Ett vitt skynke hänger från golv till tak. När ljuset skruvas ner hörs ett sakta dån som stiger mot kristallkronan. Med en suck faller skynket ner och landar i en prydlig hög på Stora scenen på Svenska Teatern. En ensam kvinna med långt, grått hår ser ut över publiken. Själarnas ö kan ta sin början.

Livsglädjen på Själö går inte att ta miste på. Från vänster Minttu Mustakallio, Sonia Haga, Sophia Heikkilä, Saga Sarkola och Johanna af Schultén.
Elin Lindbergelin.lindberg@ostnyland.fi
13.09.2022 08:27
Kristina har dränkt sina två barn en kall höstnatt i Åbo å. Elli har rymt hemifrån med sin älskare. Karin känner att världen inte vill ta emot henne. De är alla kvinnor, men har olika bakgrunder – det enda de har gemensamt är att de bor på Själö, en ö i Åbolands skärgård. På Själö hospital spärras de in, utan möjlighet att ta sig därifrån.

ANDRA LÄSER