Lokala scener får coronabidrag från Kulturfonden

Svenska kulturfonden och Föreningen Konstsamfundet fördelar en miljon euro bland svenskspråkiga teatrar och kulturhus i Finland. Kulturhuset Grand och Lilla Villan i Sibbo finns med bland mottagarna.

Lilla Villan satte i höstas, mitt i coronapandemin, upp barnpjäsen Flätan på svenska och på finska (Letti) som ett led i kulturhusets tioårsjubileum. Nu får kulturhuset 30 000 euro i coronarelaterat fondstöd.
01.02.2021 16:10
Svenska kulturfondens och Föreningen Konstsamfundets bidrag är ännu ett led i satsningen Kultur under tiden som har som syfte att stödja aktörer som drabbats ekonomiskt hårt av coronakrisen.
att de sceniska konstnärerna, de vars verksamhet bygger på mötet med publiken, har drabbat hårdats av coronapandemin.
– När teatrarna och kulturhusen blev tvungna att stänga helt eller minska på publikmängden blev många frilansare helt utan inkomster, säger ledande kulturombudsman Åsa Juslin på Svenska kulturfonden i ett pressmeddelande.
Vid årsskiftet fördelades drygt 1 miljon euro till sammanlagt 20 teatrar och kulturhus. Bidragen syftar till att hjälpa teatrarna och kulturhusen att snabbt komma i gång då coronakrisen är över. Med hjälp av bidragen kan teatrarna till exempel anlita frilansande skådespelare eller kulturhusen sänka hyran för dem som vill ordna evenemang.
Kulturhuset Grand i Borgå och Lilla Villan i Sibbo får varsitt bidrag på 30 000 euro för kultur och kulturverksamhet. Svenska Teatern i Helsingfors fick det största bidraget på 200 000 euro.
De beviljade bidragen måste användas under 2021.