Trehundra förslag om konst lämnades in i Lovisa

Konst åt folket! Lovisa stads konstprogram ska föra med sig kultur, delaktighet och gemenskap till invånarna.

Det här är ett exempel på ett offentligt konstverk av Tapio Haapala som kommer att förverkligas i Bostadsmässområdet
23.01.2023 15:49 UPPDATERAD 23.01.2023 16:25
Drygt 300 Lovisabor besvarade enkäten om stadens konstprogram. Invånarna fick komma med förslag på vilkens slags och var man skulle vilja se offentlig konst.
Bland förslagen fanns små saker i anknytning till daghem och ståtliga minnesmärken för meriterade personer. Dessutom önskade man bland annat ljusevenemang, väggmålningar och ställen för tagning av selfies.
– Det föreslogs också en liten ”konstöverraskning” längs skidspåret, vilket är ett gott exempel på hur konst kan finnas också på sådana ställen där det traditionellt inte finns konst, säger kulturproducent Päivi Karppi i stadens pressmeddelande.
Enkäten utgör grunden för den del av konstprogrammet som ökar delaktighet. Nu ska förslagen ses över i detalj och först plockas de förslag fram som lätt kan genomföras som en del av stadens övriga kultur- och konstverksamheten.
I vår ordnas konstpromenader och verkstäder, under vilka deltagarna kan framföra önskemål och idéer i mer detalj. En del av förslagen kräver ett längre planerings- och beredningsarbete samt en mer omfattande finansieringsbas.
– Förståeligt nog är det inte möjligt att i praktiken genomföra alla 300 förslag – och en del av dem var sinsemellan liknande. Alla förslag sparas dock, de behandlas under kommande verkstäder och alltid då konstprogrammet uppdateras. Och om någon ännu har en lysande idé som inte har delats, kan den skickas per e-post till adressen kulttuuri@loviisa.fi, så lägger vi till den bland förslagen, berättar Päivi Karppi.