Hur påverkas verksamheten om församlingshemmet säljs?

Det lönar sig att skynda långsamt och undvika lösningar som skapar sår och konflikter.

Borgå kyrkliga samfällighet måste se över sin ekonomi, och på bordet har funnits flera förslag om vilka fastigheter man kan avyttra för att stärka ekonomin.
Nu kör Gemensamma kyrkorådet igenom ett beslut som innebär att svenska församlingshemmet ska säljas. De tre ledamöter som representerar domkyrkoförsamlingen i kyrkorådet anmälde avvikande åiskt med motiveringen att beslutet fattades på allför lösa grunder.
Man upplever att den svenska verksamheten kommer att ha svårare att fungera när den egna fastigheten saknas.
Innehållet och verksamheten i husen är det avgörande, inte väggar och tak, låt vara att fastigheten från 1935 är synnerligen vacker och har långa anor för den svenska församlingen. Därför är förslaget vettigt om att genomföra en språkkonsekvensbedömning av hur jämlikheten inom samfälligheten bäst främjas om beslutet skulle förverkligas. Även om ekonomin kräver åtgärder, är det skäl att skynda långsamt och inte gå in för lösningar som skapar sår och konflikter.
ANDRA LÄSER