FPA-ersatta resor med bekant taxi har ökat

Taxikunder som är berättigade till reseersättning från Folkpensionsanstalten har sedan några år tillbaka varit hänvisade till ett nytt beställningssystem.

LOKALT. Intresset för att anlita en bekant taxi har ökat.

Det nya systemet infördes i januari 2015 och innebär att kunderna beställer taxi via ett centraliserat beställningsnummer. Fördelen med systemet är att resersättningen beviljas redan i taxibilen och kunden undgår den förhöjda självrisken.

– Taxicentralen finns i Helsingfors och därifrån går uppgifterna vidare till oss. Vi (Taxi Porvoo-Borgå) fungerar som en undercentral. Vi ansvarar för att det hittas en bil för skjutsen och att beställningen blir skött. Den biten fungerar för Borgås del problemfritt. Vi har endast haft några enstaka fall där det har uppstått problem, säger Kim Kuhlberg, projektledare på Taxi Uusimaa-Nyland.

Den centraliserade beställningen betyder att kunden kan bli tvungen att dela bil med någon annan som är på väg i samma riktning vid samma tid och att väntetider och restider kan bli längre. Taxin bör beställas senaste klockan 14 dagen innan.

Minskat och ökat

Kim Kuhlberg säger att systemet är inkört vid det här laget, men att det inte längre utnyttjas på samma sätt som tidigare.

– Skjutsarna har minskat under det senaste året. Det kan bero att de som är berättigade till ersättning inte känner till det. När systemet var nytt informerade FPA mycket om det. Minskningen kan också bero att folk upplever systemet som krångligt och använder sig av andra sätt att ta sig till exempel till sjukhuset. Självrisken har höjts till 25 euro per enkelresa och det har också minskat på intresset.

Den reseform som går under namnet bekant taxi och som ersätts av FPA har däremot ökat. FPA kan efter övervägande från fall till fall bevilja rätt att anlita en bekant taxi om kundens sjukdom eller funktionsnedsättning utgör ett hinder för att resa på annat sätt. Personen kan då välja en taxiföretagare i hemkommunen för sina taxiresor.

Det är inte helt lätt att bli beviljad rätt att anlita bekant taxi.

– Det krävs ett läkarintyg med diagnos som FPA tar ställning till. Men för vår del har de här taxiskjutsarna ökat i antal.

Barn under 16 år som reser ensamma och svårt sjuka barn har alltid rätt att anlita bekant taxi utan separat beslut.

Taxi Uusimaa-Nyland Oy Ab

Grundat av de lokala taxiförmedlingsbolagen på stationsplatserna Hangö, Ekenäs, Karis, Borgå och Lovisa.

Verksamheten började den 1 oktober 2016.

Grundarna av bolaget har jour dygnet runt, sju dagar i veckan, året om.

Verksamheten är starkt lokalt förankrad.