Tvåspråkiga söks till nödcentralerna – utbildas i Vasa

Till hösten startar en tvåspråkig utbildning för nödcentralsoperatörer. Utbildningen hålls för första gången någonsin i Vasa.

Nödcentralen i Lojo.
Utbildningen startar hösten 2018 och ordnas i samarbete mellan Räddningsinstitutet i Kuopio och Polisyrkeshögskolan i Tammerfors. Utbildningen är 1,5-årig och resulterar i nödcentraloperatörs­examen (90 sp). Sexton personer tas in till utbildningen i Vasa, och alla som utexamineras från Räddningsinstitutet sysselsätts på Nödcentralsverket.
– Det behövs fler nödcentraloperatörer med kunskaper i både finska och svenska. Jag hoppas verkligen att tvåspråkiga personer uppmärksammar utbildningen och söker. Det här är ett intressant men tufft jobb som kräver att man klarar av att både koordinera olika resurser och hålla sig lugn och fokuserad. Vissa dagar kan vara tunga, säger Kai Paldanius, biträdande chef på Vasa nödcentral.
Målet med undervisningen är att lära studerande hur de behandlar ett nödsamtal som en helhet, från att operatören tar emot samtalet till att hen handleder och ger den som ringer råd. I studierna ingår inlärning i arbetet vid någon av nödcentralerna och en stor del simulatorövningar på Räddningsinstitutet.
– Nödcentraloperatören är en expert vid nödcentralen. En sådan person ska klara att agera logiskt även i krävande krissituationer. Samtidigt är det ett teamarbete. Under vintern får vi omkring 1 000 samtal om dagen, under sommaren ännu fler, säger Paldanius.
Ansökan till den tvåspråkiga utbildningen går ut den 19 januari. För att kunna bli antagen krävs att man avlagt antingen gymnasiets hela lärokurs, studentexamen, yrkesinriktad grundexamen eller yrkesexamen.