Femstjärnig vårdcentral i Sibbo tycker unga läkare

Vårdcentralen i Sibbo är en femstjärnig plats för unga, specialiserande läkare att jobba på. Det visar en nationell undersökning som Nuorten Lääkärien Yhdistys, NLY, låtit göra bland sina medlemmar.

FEMSTJÄRNIG. Vårdcentralen i Sibbo få fulla fem stjärnor och lika många rekommendationer av unga läkare som haft Sibbo hvc som arbetsplats under sin specialiseringstid.
Petra Lind
09.01.2020 12:49 UPPDATERAD 09.01.2020 12:52
Föreningen för unga läkare i samarbete med Finlands läkarförbund lät tidigare i vinter göra en enkät som riktades till läkare som blivit färdiga under de senaste tio åren men som ännu inte specialiserat sig. Nu har man sammanställt en rankinglista som baserar sig på hur många unga läkare som rekommenderar, är neutrala eller kritiserar vårdcentralen, kretssjukhusen eller universitetssjukhusen.
Vårdcentralerna klarade sig bäst i den nationella jämförelsen och i topp fem hittas bland annat vårdcentralen i Sibbo som fått fem av fem möjliga stjärnor. Resultatet ger vid handen att alla specialiserande läkare – fem totalt – som arbetat i Sibbo kan rekommendera hälsovårdscentralen som arbetsplats. Vårdcentralen kommer att belönas med ett diplom.
Kymenlaakson keskussairaala i Kotka, dit många födande Borgåmammor numera söker sig, nådde en 18:e placering i enkäten och fick fem stjärnor. En läkare var kritisk inställd till sjukhuset medan sex av de specialiserande läkarna lade in en rekommendation. Längre ner på listan, på position 35, hittas HUS Borgå sjukhus med fyra stjärnor. Två läkare har kritiserat sjukhuset, två har förhållit sig neutrala och fem rekommenderar Borgå sjukhus som en bra arbetsplats att specialisera sig.

Nuorten Lääkärien Yhdistys

Nuorten Lääkärien Yhdistys, NLY har cirka 12 000 specialiserande läkare, specialistläkare och medicinstuderande i ledet.
Personliga svarslinkar till mottagare ur förbundets medlemsregister och man fick in 956 svar.
Dessutom svarade 765 läkare via en öppen länk, och den totala svarsmängden inom målgruppen landade på 1 668.
Största delen av dem som svarade på enkäten är kvinnor som arbetar inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.
Bland läkarna som arbetar på privata vårdenheter har bara 48 svarat på enkäten, där är könsfördelning jämn.

Handledning viktigt

En central faktor i enkäten handlar om hur väl handledningen organiseras på de olika vårdcentralerna och sjukhusen. Som alarmerande kan man se att bara 12 procent av läkarna som handleder yngre läkare har utbildats för uppdraget. En annan viktig aspekt som inverkar på stjärnresultaten är att läkarna känner att de har en överkomlig arbetsbörda. Påverkar gör också hur länge de unga läkarna fått vänta på att kunna specialisera sig på sin nuvarande arbetsplats. I medeltal har köerna varit elva månader långa.
Föreningen för unga läkare har tidigare utfört motsvarande enkät, men som en ny kategori i år finns administrativa enheter som sjukvårdsdistrikten kallar resultatenheter eller branscher. Här ligger HUS Borgå sjukhus operativa avdelning i topp med fulla fem stjärnor och fem rekommendationer. HUS barnavdelning i Hyvinge har också fått fem stjärnor men av de sju som svarat har två ställt sig kritiska till verksamheten.
Ser man på sjukvårdsområden i stort ligger HUS på en femteplats. Enkätsvaren fördelar sig på 242 kritiska 168 neutrala och 214 nöjda röster.
Nuorten Lääkärien Yhdistys, NLY, har som mål att förbättra arbetsförhållandena för läkare med siktet ställt på att kunna erbjuda patienterna den bästa möjliga vården.
Svenska Yle var först med nyheten.