Så berättar Wolmar om sitt liv

Här följer ett utdrag ur Wolmar Nybergs minnesanteckningar En gammal bankmans berättelser som han skrev ner under åren 1941–1947.

Wolmar Nyberg
Oskar Skogbergoskar.skogberg@ostnyland.fi
23.09.2022 14:21
Jag har aldrig varit historiker, varken såsom mina skolkamrater eller såsom mina lärare uppfattade begreppet. Ännu på första specialklassen i Finska kadettkåren (motsvarande första årets student), där Finlands historia lästes som ett specialämne, roade sig läraren, som av en tillfällighet upptäckt min okunskap i Sveriges regentlängder, att som enda, ibland upprepade fråga låta mig redogöra för dem, alltid med dåligt resultat emedan jag av envishet icke lärde mig dem. Läraren, som för övrigt var Ernst Gråsten, senare direktör i Finlands bank, hade därigenom anledning att hålla mitt historiavitsord lågt. Det hade förresten aldrig varit högt och medeltalet av vitsorden på de lägre klasserna, som kom med på dimissionsbetyget, blev av lärarkonferensen höjt från 7 till 8 för att möjliggöra min befordran till fältväbel.

ANDRA LÄSER