Fastighetsägarna ansvarar för hala trottoarer

Så länge ingen kräver att fastigheter måste vara anslutna till regnvattennätet låter fastighetsägare i regel vattnet rinna från stuprännorna ut på trottoaren. Men om vattnet fryser till is och någon skadar sig kan ägaren bli ersättningsskyldig.

VIKTIG FRÅGA. Raili Kuha tycker det är viktigt att gång- och cykelbanorna är i skick under vintern.

En oroad Borgåbo har kontaktat tidningen Östnyland angående renoveringen av trottoaren längs med Mannerheimgatan. "Vi har fått nya fina trottoarer men nu rinner vattnet från stuprännorna rakt ner på trottoaren. Där fryser det till is och cyklister ramlar omkull. Frågan är hur man inte har kunnat ta vattnet från stuprännorna i beaktande när trottoarerna planerats", skriver mannen i ett e-postmeddelande.

Jag brukar sällan gå här förbi men det ser ut att kunna bli riktigt farligt om vattnet från stuprännorna fryser.

ÖN:s reporter går ut på stan för att granska läget på sträckan mellan Krämartorget och Borgå Energis fastighet och det visar sig att elva av femton stuprännor längs Mannerheimgatans norra nyrenoverade sida leder ut på gatan. Det är endast vid Borgå Energis fastighet och vid bostadshuset mitt emot K-market där vattnet leds till en regnvattenbrunn. Raili Kuha kommer gående med sin dragväska längs med Mannerheimgatan och stannar upp för att titta på stuprännorna vid WSOY-huset.

– Jag brukar sällan gå här förbi men det ser ut att kunna bli riktigt farligt om vattnet från stuprännorna fryser.

Kuha har vanligtvis brukat klara sig bra genom de hala årstiderna men i fjol var olyckan framme.

– Staden hade gjort asfalteringsarbeten men lämnat kvar en tröskel eller en slags skarv på gatan. Jag såg den inte på grund av snön och ramlade omkull. Staden fick betala ersättningar.

Finns inget krav

På kommuntekniken säger vägmästare Seija Kindstedt att situationen med stuprännorna vid Mannerheimgatan inte blivit sämre i och med renoveringen, läget är oförändrat. Orsaken är att vattnet från stuprännorna är på fastighetsägarnas ansvar och inte på stadens.

– Staden skickade ut förfrågningar till alla berörda fastighetsägare längs med Mannerheimgatan om de ville få några andra arbeten utförda i samband med att gatan rivs upp. Inte en enda nappade på möjligheten när det gäller vattnet från stuprännorna.

Planeringsingenjör Elina Leppänen på kommuntekniken påminner om att inget tvingar fastighetsägarna att bygga regnvattenbrunnar under stuprännorna.

– Situationen är en annan för nya fastigheter, deras regnvatten får inte rinna ut på gatan. Men då de gamla fastigheterna byggdes fanns inga sådana krav och man har heller inte infört sådana i efterskott.

Personligen tycker hon det är synd att regnvattnet tillåts rinna ut på gatorna, särskilt under våren och hösten när vattnet kan frysa till is.

– Huvudregeln är att fastighetsägaren ansvarar för bekämpningen av halkan på trottoaren utanför fastigheten. Det är ändå ingen lätt uppgift under vårvintern då temperaturvariationerna är stora. Men om någon skadar sig på grund av halkan är det fastighetsägaren som kan bli ersättningsskyldig. Men eftersom trottoarerna vid Mannerheimgatan är både gång och cykelvägar är det ändå staden som ansvarar för att den är trygg.