MI reagerar på världsläget – ordnar beredskapskurs för hushållen

Både coronapandemin och kriget i Ukraina har lett till en ökad medventenhet om att störningssituationer kan uppstå även i Finland. Med det här som bakgrund bjuder Borgå medborgarinstitut på en nyhet: en kurs i 72-timmars beredskap för hushållen.

En fungerande ficklampa och radio hör till basutrusningen då man förbereder sig för att klara störningssituationer i samhället. När man väljer konserver till sitt reservförråd lönar det sig att köpa sådan mat man tycker om.
Oskar Skogbergoskar.skogberg@ostnyland.fi
23.01.2023 10:23
– Vår uppgift är att svara på det som är aktuellt i tiden genom att ordna utbildningar. Energikrisen, kriget i Ukraina och myndigheternas rekommendationer gjorde det relevant att ordna en kurs i hushållens beredskap, säger Annelie Åkerman-Anttila som är rektor på Borgå medborgarinstitut.
Kursen i 72-timmars beredskap för hushållen är en nyhet i medborgarinstitutets utbud för det här läsåret, kursen ordnades för första gången i MI:s regi på hösten. Den 9 februari ordnas kursen på svenska för andra gången och då arrangeras den på Högbacka i Andersböle.
Föreläsare är Li-Marie Santala och hon har utbildats inom programmet för 72-timmars beredskap som utvecklats av bland annat Räddningsbranschens centralförbund i Finland Spek och av Försörjningsberedskapscentralen.

ANDRA LÄSER